Algemene voorwaarden

Ingangsdatum 06-05-2023 om 09:29

Alg. voorwaarden van Baby-feest en Bijzonderkadootje.nl
Bestellingen

1.1 Bestellingen kunnen via winkelkarretje, telefonisch, of per e-mail worden doorgegeven. Namen alleen per mail.
1.2 Alle genoemde prijzen op onze website zijn inclusief 21% B.T.W.
exclusief verzendkosten.
1.3 Op alle overeenkomsten met Bijzonderkadootje zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.4 Indien de ontvanger niet aanwezig is zal het pakketje bij de buren worden afgegeven. U wordt hiervan op de hoogte gehouden middels een briefje dat postbode in uw brievenbus zal doen. Als het niet bij de buren bezorgd mag worden, graag even doorgeven dan plakken wij er een sticker op dat het niet bij de buren bezorgt mag worden.
1.5 Ophalen van goederen mag natuurlijk ook altijd. Dan worden er geen verzendkosten gerekend.
1.6 Voor het niet binnen 24 uur afleveren van het pakket kan Bijzonderkadootje niet aansprakelijk worden gesteld. De door Bijzonderkadootje gehanteerde termijnen zijn indicatief.
1.7 We doen ons best om breekbare dingen zo goed mogelijk te verpakken. Helaas kunnen wij er niks aan doen als het achteraf kapot aankomt.

Verzendkosten

2.1 De verzendkosten bedragen € 7,50 per pakket. Brievenbuspost 4,50. Voor zendingen naar het buitenland gelden de tarieven conform TPG Post. Evt is het mogelijk om het verzekerd te versturen zie prijzen TPG Post
We zijn niet verantwoordelijk voor het zoekraken van Brievenbuspost of pakketten. Natuurlijk is het altijd mogelijk om het tracktrace nummer te krijgen om te zien waar het pakketje is gebleven. Als hierin wordt vermeld dat het pakketje bij de klant is aangekomen gaan wij er ook vanuit dat het klopt. Het is dan niet mogelijk om bij ons een klacht neer te leggen dat je het niet gekregen hebt. Omdat wij het niet kunnen controleren of je het wel of niet gekregen hebt.


Betaling

3.1 Bedrijven kunnen een factuur krijgen na levering van de goederen. Bijzonderkadootje hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Dit wel graag tijdig aangeven.
3.2 Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
3.3 Tevens behoudt Bijzonderkadootje zich het recht voor om de openstaande factuur uit handen te geven aan een incassobureau. Alle hieruit voortvloeiende kosten worden verhaald op de opdrachtgever. 


Niet tevreden?

4.1 Indien u niet tevreden bent over de levering, dan vernemen wij dit graag zsm van u, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na levering. Bijzonderkadootje zal ieder klacht serieus in behandeling nemen en hierop binnen 24 uur een reactie geven.
4.2 Tevens bent u als klant gerechtigd, binnen 8 dagen na levering, de bestelling aan Bijzonderkadootje retour te sturen, mits ongebruikt, voorzien van de originele verpakking en voldoende gefrankeerd. En bij breekbare spullen goed inpakken zodat wij het ook heel terug krijgen.
4.3 Producten speciaal voor je gemaakt kunnen niet retour worden gestuurd. Ook kan een order die speciaal voor je gemaakt is niet geannuleerd worden omdat wij er ook niks meer aan hebben als er een naam op geborduurd of bedrukt is.
4.4 De retourzending dient vooraf schriftelijk of per e-mail aan Bijzonderkadootje kenbaar gemaakt te worden.
Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd.
4.5 Bijzonderkadootje behoudt zicht het recht om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd.
4.6 De door ons gemaakte verzendkosten worden niet gecrediteerd.
4.7 We doen ons best om producten zo goed mogelijk in te pakken helaas zit er geen garantie op de artikelen tijdens het verzenden kapot gaan.
4.8 Artikelen waar de naam telefonisch is doorgegeven en verkeerd bedrukt of borduurt is kunnen we helaas niks aan doen. Als we een email hebben waarin de naam anders staat dan wij bedrukt of geborduurd hebben krijgt u natuurlijk het product gratis opnieuw gemaakt.
4.9 Borduren en bedrukken op eigen kleding of producten is voor eigen risico.
4.10 Kosten voor terug sturen zijn voor eigen rekening. 


Garantie

5.1 Bijzonderkadootje is niet verantwoordelijk voor gevolgschade en verwijst nadrukkelijk naar de goedkeuringen en keurmerken van de producenten/leveranciers.

Eigendomsvoorbehoud

6.1 Bijzonderkadoojte blijft volledig eigenaar van een door haar verkochte goederen tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.

Privacy gegevens

7.1 De door u verstrekte gegevens zullen nooit zonder toestemming van betrokkenen aan derden ter beschikking gesteld worden.

Toepasselijk recht/ geschillen

8.1 Op alle overeenkomsten met Bijzonderkadootje is Nederlands recht van toepassing.
8.2 De rechter in de vestigingsplaats van Bijzonderkadootje is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen. Niettemin blijft Bijzonderkadootje bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.